Rechtshulp bij juridische problemen

Advies

De Rechtswinkel Zoetermeer geeft eerste hulp bij juridische vragen en problemen. Wij kunnen u uitleggen wat uw juridische positie is. Vervolgens kunnen we met u bespreken welke stappen u kunt nemen. Indien mogelijk geven wij praktische tips. Soms verwijzen wij u naar een andere organisatie.

Wij geven mondeling advies. Wij schrijven geen brieven en proceduren niet. De behandeling van uw zaak nemen we niet uit handen. Wij bieden wel hulp door in hoofdlijnen aan te geven wat u in een brief kunt zetten of wat u kunt doen. U moet zelf het werk doen. Het is daarom handig dat u goed oplet. Wij raden u daarom aan om pen en papier mee te nemen zodat u korte aantekeningen kunt maken van wij met u bespreken. Als u nog een keer wilt terugkomen om ontwikkelingen te bespreken of andere vragen te stellen dan kan dat.

Stukken meenemen

Om u te kunnen adviseren is een goede beoordeling van de situatie noodzakelijk. Wij raden u daarom aan om de stukken die betrekking hebben op uw kwestie mee te nemen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met de informatie om.

De rechtswinkeliers

De rechtswinkeliers zijn afgestudeerde juristen. Zij werken vrijwillig bij de rechtswinkel.

Kosteloos

Iedereen kan advies en informatie krijgen op alle rechtsgebieden. Het advies van de Rechtswinkel Zoetermeer is kosteloos.

De rechtswinkel ontvangt subsidies van de Raad voor Rechtsbijstand en de gemeente Zoetermeer.