Rechtshulp bij juridische problemen

De Rechtswinkel Zoetermeer geeft gratis rechtshulp. U kunt bij ons terecht met allerlei vragen en problemen.

Het spreekuur begint om 19:30 uur in het Forum Zoetermeer. Inlopen kan tot 20:30 uur. De rechtswinkel sluit als iedereen is geholpen.

Tot 20:00 uur kunt u de gebruikelijke ingangen van het Forum gebruiken. Vanaf 20:00 tot 20:30 uur is alleen nog de ingang van het Forum aan de Frankrijklaan 6 open. Om binnen gelaten te worden kunt u op het bellenbord aanbellen met nummer 50.