Rechtshulp bij juridische problemen

De Rechtswinkel Zoetermeer geeft gratis rechtshulp. U kunt bij ons terecht met allerlei vragen en problemen.

Het spreekuur begint om 19:30 uur in het Forum Zoetermeer. Inlopen kan tot 20:00 uur. De rechtswinkel sluit als iedereen is geholpen.